Contact us

Sale Department Poland
Paulina Puciek | +48 883 888 670
paulina.puciek@activeyachtclub.com
Al. Rzeczypospolitej 18/152, 02-972 Warszawa

Accounting Department
+48 664 059 905
contact@activeyachtclub.com

Sale Department Mallorca
Aldona Marasek | +34 629 549 409
aldona.marasek@activeyachtclub.com
Av. de Cala Llonga 2 local 1
07660 Cala d`Or, Illes Baleares, Hiszpania

Do you have any questions about our services? Or maybe you're interested to cooperate with us? In all matters relating to our business, please contact us via the form below. You can contact us also by e-mail: contact@activeyachtclub.com or by phone: +48 664 05 99 05.

Write to us

Tell us what you need, and we will prepare an offer especially for You

Select a Yacht

Select start date

Select end date

How many days?

How many people?

What interests You?

Meals

What is Your destination?

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych: Yatesd´OrS.L.,N.I.F.: B57894461 Adres: Avenidade Cala Llonga 2, lokal 1, 07660 Cala d´Or Nr telefonu: +34629549409 Adres e-mail: contact@activeyachtclub.com.

W imieniu firmy wykorzystujemy podawane informacje w celu świadczenia żądanej usługi, wystawienia rachunku rozliczeniowego, wypełnienia zobowiązań umownych, spełnienia zobowiązań prawnych oraz do celów wynikających z naszych prawowitych interesów i prawowitych interesów stron trzecich zgodnie z postanowieniami art. 6.1.f) RODO. Dostarczone dane będą przechowywane takdługo,jak długo utrzymywane będą stosunki handlowe lub w okresie czasu niezbędnym do wypełnienia zobowiązań prawnych. Dane nie zostaną przekazane stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków, w których zaistnieje prawny obowiązek. Użytkownik ma prawo uzyskać potwierdzenie, czy w Yates d'Or S.L. są przetwarzane jego dane osobowe, w związku z czym ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, poprawiania niedokładnych danych, żądania ich usunięcia, gdy dane nie są już potrzebne lub żądania przeniesienia danych zgodnie z postanowieniami artykułu 15 i nast. RODO.

Zwracamy się również o pozwolenie na przesyłanie w ramach programu lojalnościowego ofert produktów i usług związanych z zakontraktowanymi.”

Facebook Instagram Kontakt